Aktualita

Realizovali jsme fotovoltaickou elektrárnu pro zemědělské družstvo.

Zemědělské družstvo v Ústeckém kraji se dlouhodobě potýkalo s narůstajícími cenami elektrické energie, které zatěžovaly běžné fungování a produkci družstva. V důsledku rostoucích nákladů na energie se management ZD rozhodl hledat trvale udržitelné a ekonomicky výhodné řešení, které by snížilo závislost na dodavatelích elektřiny.

Po důkladné konzultaci a zhodnocení různých možností se management ZD rozhodl investovat do fotovoltaické elektrárny. Nová fotovoltaická elektrárna, která bude mít výkon 500 kWp, se stane klíčovým prvkem v pokrytí významné části spotřeby elektrické energie zemědělského družstva. Zejména v období žní v letních měsících, kdy je poptávka po elektřině nejvyšší, se očekává, že nová elektrárna bude významně přispívat k snižování nákladů na elektřinu.

Fotovoltaická elektrárna bude instalována na dvou střechách družstva. První střecha bude disponovat 284 solárními panely, zatímco druhá střecha bude vybavena 155 solárními panely. Společnost GoodWe bude dodavatelem střídačů pro fotovoltaickou elektrárnu. Celkem bude nainstalováno 4 střídače s výkonem 60 kW každý a 1 střídač s výkonem 30 kW, což zajistí efektivní přeměnu solární energie na elektrickou energii.

Zavedením fotovoltaické elektrárny se zemědělské družstvo posouvá směrem k vlastní výrobě elektřiny, což mu umožní snižovat náklady a získat nezávislost na nestálých cenách energií na trhu. Tímto krokem také aktivně přispívá k ochraně životního prostředí a udržitelnému rozvoji regionu.

Minext Pro

2. 7. 2023

zpět na úvodní stránku